Vi påverkar


Hur jobbar vi?

 

Vi verkar för våra medlemsföreningar och deras medlemmar, men också för alla i Luleå kommun. Vi tycker att alla har rätt att bo och leva inom Luleå kommun med samma möjligheter oavsett om det handlar om boende, skola, vård eller kultur. 

Det här gör vi genom dialog och påverkansarbete med kommunens beslutsfattare. 

 

 

För ett jämlikt Luleå - oavsett funktionsvariation!

Möte med RKM Norrbotten och Luleå Taxi


Den 29 november 2018 träffade vi RKM Norrbotten och Luleå Taxi för en dialog om färdtjänstresor. De berättade om hur de jobbar och vi informerade om vår målgrupps behov och tog upp frågor som våra medlemmar ville lyfta.


Här under finner du mötesanteckningarna från mötet. Klicka på dokumentet för att förstora eller skriva ut det.


Yttrande över parkeringsstrategin i Luleå kommun


Funktionsrätt Luleå har lämnat ett yttrande över vad vi tycker att Luleå Kommun ska tänka på när de ser över kommunens parkeringsplatser. Vårt yttrande kan du läsa nedan.


Copyright @ Funktionsrätt Luleå