Ansökningsblankett

Ansökan till fonden Gyllene Vardag

 

Just nu kan du inte ansöka om ekonomiskt bidrag. 

När vi öppnar upp för en ansökningsperiod kommer det att visas här och din förening kommer skicka ut information om detta.

 

Fondens syfte: Att ge funktionsnedsatta en möjlighet att söka pengar till sådant som ger dem en guldkant i vardagen.

 

 

 

Blanketter

 

Här kommer nedladdningsbara handlingar att finnas när fonden öppnar för ansökningar.

 

Varmt välkommen tillbaka!

Information

 

Ur fonden Gyllene Vardag kan man ansöka om hjälpmedel eller till andra behov som gör att man får en guldkant i vardagen. Vi går inte in och ger stöd till hjälpmedel och liknande som man har rätt att få via exempelvis landstinget.

 

Alla ansökningar behandlas med sekretess. Endas de som är utsedda att jobba med fonden har tillgång till ansökningarna.

 

Intyg och andra handlingar som du bifogar med ansökan ska vara kopior. Vi ansvarar inte för originalhandlingar och vi skickar inte handlingar i retur.

 

Ansökan måste vara komplett ifylld med de intyg som behövs för din ansökan för att kunna behandlas. I vissa fall kan det begäras in kompletterande uppgifter eller handlingar.

 

Ansökningsperioden läggs ut här och din förening kommer meddela när det fins fondmedel att söka.

 

Svar på ansökan meddelas skriftligen.

 

Ansökan skickas till;

Funktionsrätt Luleå

Storgatan 13

972 32 Luleå

OBS! Märk med ”Gyllene Vardag”

 


 Välkommen med din ansökan!