Gyllene Vardag

Just nu kan man inte söka bidrag från fonden.

När möjligheten finns att ta emot ansökningar kommer den här sidan att uppdateras och meddelas Funktionsrätt Luleås medlemsföreningar.

Historia

 

Gyllene Vardag grundades 2007 på initiativ av Kristina Hjorth som genom sitt arbete inom dåvarande HSO Luleå såg hur svårt många personer med funktionsvariationer hade det ekonomiskt då hjälpmedel med mera är förenat med en avgift.

 

Styrelsen för HSO Luleå beslutade att bilda fonden Gyllene Vardag. Man beslutade att bidragen från fonden skulle gå till sådant som de med funktionsvariationer inte kunde köpa eller göra på grund av låga inkomster.

 

Fondens syfte är att ge den som behöver en guldkant i vardagen. Vill du skänka en gåva?

 

Vi tar tacksamt emot gåvor för att kunna fortsätta ge en guldkant i vardagen till de som behöver.

 

Man kan sätta in pengar på fondens bankgiro:

5245-7140

 

Vi tar emot swish


Nummer: 123 021 12 27

eller skanna qr-koden nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan också skicka ett telegram för att hedra en avliden eller för att uppmärksamma en högtidsdag.

 

Det gör du genom att kontakta fonden på gyllenevardag@gmail.com

 

Vi behöver veta följande uppgifter:

 

Namn på personen som telegrammet avser

Evetuellt datum och plats när telegrammet senast ska vara förmedlat.

Eventuell vers eller dikt (tänk på upphovsrätten och använd endast det du har rätt att använda.)

 

Kom ihåg att vara ute i god tid! Vi tar inte ut någon avgift för telegrammen. VIKTIGT! Får du inte återkoppling i ditt mejl inom ett dygt måste du kontakta Funktionsrätts kansli på: kansliet@funktionsrattlulea.se

 

Du kan också kontakta Funktionsrätt Luleås kansli på 0920-52 38 30. De hjälper fonden med förmedling av telgram och gåvor.

 

 

 

Tack för din gåva!