Om oss

Om oss

Vi är en paraplyorganisation med 17 medlemsföreningar där samtliga jobbar för ett tillgängligt samhälle för alla. Vi jobbar med samverkan och påverkansarbete genom dialog och samarbeten. 

Vårt mål är att alla ska kunna leva i vår kommun på lika villkor. Det här gör vi genom samverkan med våra medlemsföreningar och genom att föra dialog med våra politiker. 

Funtionsrätt Luleå har fem platser med ersättare i KTR (kommunala tillgänglighetsrådet). Rådet är bland annat rådgivande i tillgängligetsfrågor och kan bli tillfrågade om tillgängligheten kring om- och nybbygnationer. Rådets ledamöter sitter i en mandatperiod på fyra år.

 

 

Om ni har en lokalförening som jobbar inom något område med funktionsvariationer och som har sitt säte inom Luleå kommun är välkommen att ansöka om medlemsskap i paraplyorganisationen. 

Medlemssakpet kostar 400:-/år och det är årsmötet som väljer in nya föreningar. Ansökan kan göras via mejl där man bifogar stadgar och verksamhetsberättelse. Som medlem får man bland annat fri tillgång till föreningshusets lokaler. Tillsammans blir vi starka!

Välkommen med frågor och en ansökan!

 

Det går bra att ringa 0920-52 38 30 eller melja ordforande@funktionsrattlulea.se

Bli medlem!

Ordförandemöten

 

2-4 gånger per år kallar Funktionsrätt Luleå medlemsföreningarnas ordföranden till ordförandemöte. Det är det högsta beslutande organet inom paraplyorganisationen. Där beslutar man om verksamheten, samverkan, projekt och liknande.

Kallelse skickas till repsektive ordöfrande, men läggs också ut på hemsidan under aktiviteter.

 

Till vänster kan du ladda ner och läsa föreningens stadgar.

Copyright @ Funktionsrätt Luleå