Om oss

Om oss

Vi är en paraplyorganisation med 18 medlemsföreningar där samtliga jobbar för ett tillgängligt samhälle för alla. 


Vårt mål är att alla ska kunna leva i vår kommun på lika villkor. Tillgänglighetsarbetet gör vi tillsammans med våra medlemsföreningar och genom att föra dialog med våra politiker och tjänstepersoner. 


Funtionsrätt Luleå har sex platser i KTR (kommunala tillgänglighetsrådet). Rådet fungerar som rådgivande i tillgänglighetsfrågor och är en kanal för vidare påverkansarbete för ett tillgängligt Luleå för alla.

 

 

Om ni har en lokalförening som jobbar inom något område med funktionsvariationer och som har sitt säte inom Luleå kommun är ni välkommen att ansöka om medlemsskap i Funktionsrätt Luleå.

Medlemssakpet kostar 400:-/år. Ansökan kan göras via mejl. Till ansökan bifogas stadgar och verksamhetsberättelse. Nya föreningar väljs in av årsmötet. Årsmötet består av representanter från de medlemsföreningar som ingår i Funktionsrätt Luleå. Som medlem får man bland annat fri tillgång till föreningshusets lokaler. 

Välkommen om du har frågor eller vill lämna en en ansökan!

Tillsammans blir vi starka!


Bli medlem!

Ordförandemöten

 

2-4 gånger per år kallar Funktionsrätt Luleå medlemsföreningarnas ordföranden till ordförandemöte. Där beslutar man om verksamheten, samverkan, projekt och liknande.

Till vänster kan du ladda ner och läsa föreningens stadgar.