Hem

Aktuell information !


Lokalen i Föreningarnas Hus på Storgatan 13 ska inte användas för möten eller andra sociala träffar fram tills vi kommer med ny information. Vi kan inte säkerställa att smittspridning inte sker och har heller ingen möjlighet att kontrollera hur många som är på plats i lokalen samtidigt. Vi tar stöd av Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter.


Information om Covid-19 hittar du på www.1177.se


Den här sidan är uppdaterad 2020-06-16

Semesterstängt


19 juni-7 augusti


Åter på plats måndag 10 augusti


Trevlig sommar!

Syntolkning: Fyrkant som innehåller fyra grafiska bilder. Längst upp till vänster person i rullstol, till höger symbol för hörselnedsättning, nere till vänster två glada personer, till höger symbol för synnedsättning.

Vem är vi?

En paraplyorgansiation som med sina 17 medlemsföreningar verkar för rätten till ett tillgängligt samhälle för alla

Hur jobbar vi?

Genom dialog och samverkan. Genom informationsspridning och närhet till det civila samhället.

 
 
 
 


Styrelsen

 

 

Aktuellt

 

Boka lokal

 

Copyright @ Funktionsrätt Luleå