Hem

V I K T I G T !

 

Vi ställer in alla våra aktiviteter på obestämd tid i och med coronaviruset.

Ny information från Funktionsrätt Luleå finns under aktuellt.

Information om viruset hittar du på www.1177.se

Sidan är uppdaterad 2020-03-17

Syntolkning: Fyrkant som innehåller fyra grafiska bilder. Längst upp till vänster person i rullstol, till höger symbol för hörselnedsättning, nere till vänster två glada personer, till höger symbol för synnedsättning.

Vem är vi?

En paraplyorgansiation som med sina 17 medlemsföreningar verkar för rätten till ett tillgängligt samhälle för alla

Hur jobbar vi?

Genom dialog och samverkan. Genom informationsspridning och närhet till det civila samhället.

 
 
 
 


Styrelsen

 

 

Aktuellt

 

Boka lokal

 

Copyright @ Funktionsrätt Luleå