Om oss

Om oss

Funktionsrätt Luleå en paraplyorganisation med 18 medlemsföreningar.

Vi jobbar för att öka tillgängligheten i Luleå kommun och vi bjuder in till aktiviteter, studiecirklar och föreläsningar för våra medlemmar och kommunmedborgare. Vi har sex platser i KTR (kommunala tillgänglighetsrådet). Rådet fungerar som rådgivande i tillgänglighetsfrågor tillsammans med politiker.


Kommuntäckande föreningar som tillhör ett förbund som är anslutet till Funktionsrätt Sverige kan söka medlemsskap i Funktionsrätt Luleå. Medlemsskapet kostar 400:-/år. Har ni inte en kommuntäckande förening men medlemmar i kommunen och ni arbetar med frågor inom vårt område kan ni kontakta oss för vidare dialog. Välkommen att höra av dig!


Tillsammans blir vi starka!