Styrelsen

Styrelsen för Funktionsrätt Luleå


Ingrid Renberg

Ordförande

Mats Nilsson

Vice ordförande

Björn Ruthberg

Kassör

Thomas Tillberg

Ledamot

Ragna Rönnbäck

Ledamot

Marianne Sandman

Ersättare

Andreas Rier

Ersättare

Lena Isaksson

Ersättare

Valberedningen

Sammankallande Sven Reinholdt, Demensföreningen 

Elisabeth Larsson, Reumatikerföreningen

Revisorer

Christer Hägglund

Mats Rensfeldt

Stefan Lundmark (revisorersättare)