Styrelsen


Funktionsrätt Luleås styrelse 2022

Styrelsen, valberedningen och revisorerna är valda av årsmötet att representera organisationen. 

 

Vice ordförande

Ragna Rönnbäck

Reumatikerföreningen Luleå

 

Kassör

Björn Ruthberg

FUB Luleå

 

Ledamot

Thomas Tillberg

SRF Luleå lokalförening

 

Ordförande

Jan Bramberg

Reumatikerföreningen Luleå

 

Ledamot

Ingrid Renberg

FUB Luleå

Ersättare

Andreas Rier

Afasiföreningen Luleå

Ersättare

Lars Grahn

PcF Norrskenet

Ersättare

Mats Nilsson

SRF Luleå lokalförening

Valberedningen

Sven Reinholdt, sammankallande

Demensföreningen

Elisabeth Larsson

Reumatikerföreningen

Revisorer

Christer Hägglund

Mats Rensfeldt

Lena Isaksson (revisorersättare)